Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

A Mesterszakacs.hu honlapra történő belépés, és a honlap használata kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, a Magyarországon valamint a nemzetközi hatályos jogszabályokkal összhangban megengedett.

A szolgáltatást a Midnet Digital Kft. nyújtja, a Weboldal az Üzemeltető tulajdonát képezi. A Weboldal felépítése, szerkezete és tartalma vonatkozásában tájékoztatás, felvilágosítás kérhető, illetőleg azzal kapcsolatban észrevétel tehető az Üzemeltető felé az alábbi elérhetőségen: drdeakimre@growingmedia.io e-mail címen.

A regisztrációval a felhasználó, a látogató a honlap megnyitásával elfogadja az alább leírt feltételeket.

A Mesterszakacs.hu honlap célja a hazai és nemzetközi konyha receptjeinek a széles felhasználói réteghez történő eljuttatása, regisztrált felhasználóinknak lehetőség biztosítása ahhoz, hogy a gasztronómiai ismereteiket, receptjeiket megosszák másokkal az internet adta lehetőségek által, honi és nemzetközi szinten is.

Általános felhasználási feltételek

Az alábbi Felhasználási feltételek a www.mesterszakacs.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) felhasználására vonatkozó feltételeket tartalmazzák, melyeket mind a felhasználó, mind a látogató a Weboldal használatával elfogad.

A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi tulajdona, és mint ilyen, a szellemi alkotásokat megillető jogvédelem alatt áll. Az Üzemeltető fenntart minden jogot a Weboldalon közzétett tartalom (szöveges és grafikai megjelölések, beépített képi és látványelemek, termékcsomag elnevezések, fotók, receptek stb.) felhasználása vonatkozásában, a Weboldal tartalma, illetőleg annak valamely része felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes, kifejezett, írásbeli engedélyével lehetséges. A weboldalra önkéntesen feltöltött tartalom a jövőben az üzemeltető tulajdonát is képzi. A látogató és a felhasználó a lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját üzleti célt közvetve sem szolgáló felhasználás céljából - számítógépére elmentheti vagy kinyomtathatja, de nem jogosult a lap ilyen módon többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba hozatalára.
A Weboldalakról tartalmat átvenni kizárólag a Weboldalra való internetes hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, illetve a Weboldalra való internetes hivatkozást minden átvételnél és közzétételnél pontosan és jól láthatóan feltünteti.
Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: fényképek, receptek stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.
A felhasználó vállalja, hogy nem használja a honlapot levélszemét („spam”), nagyméretű fájlok vagy egyéb olyan információk továbbítására, amelyek bárkinek kárt okozhatnak. Semmilyen módon nem módosítja a honlapot, annak információit és tartalmát. Amennyiben azonban ezek bármelyikét megteszi, úgy kártérítési kötelezettséget vállal a kárt elszenvedőkkel szemben. Ha a felhasználó a honlap használata során bárminemű kárt szenved, viseli annak kockázatát. A felhasználási feltételek elfogadásával, felhasználó kijelenti, hogy az oldalra általa feltöltött képi anyag, írás, kizárólag a saját szellemi terméke, a képi anyagon semmiféle tipográfiai és design elem nem került elhelyezésre, és egyben tudomásul veszi, hogy az oldalról azok, egyéb rendelkezés hiányában nem törölhetők. Bizonyíthatóan harmadik személy, cég, vállalkozás tulajdonát képező fénykép feltöltése, saját recepthez illusztrációként történő beillesztése, a feltöltő regisztrációjának azonnali törlését vonja maga után.
Jogosulatlan vagy a felhasználási jogosultság keretein túlmenő felhasználások esetén az Üzemeltető jogosult a jogsérelem jellegének megfelelő eljárást megindítani, a nem a honlap profiljába tartozó elemeket előzetes felszólítás nélkül törölni.
Nem terheli felelősség az Üzemeltetőt a Weboldal látogatóival szemben azon károkért, amelyek a Weboldal eléréséből és használatából, vagy az elérési és használati lehetőség Üzemeltetőnek fel nem róható hiányából adódnak.
Az Üzemeltető minden esetben feltünteti, amennyiben a Weboldalon harmadik személyek által szolgáltatott, illetőleg tőlük átvett tartalmat jelenít meg, a szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára/ a tartalom külső elérhetőségi helyére történő utalással. Az Üzemeltető a Külső tartalmakért, azok helyességéért, változásáért, a linkek hibájáért felelősséget nem vállal. Az arra jogosult szolgáltató kérése esetén az Üzemeltető törli, vagy módosítja a Külső tartalomra történő hivatkozást.
A jelen felhasználási feltételeket az Üzemeltető bármikor jogosult megváltoztatni, a változások a megváltozott felhasználási feltételek honlapon történő közzététel napján lépnek hatályba.
Az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a feltöltött receptek és hozzávalók allergén és mentesség megjelöléseivel kapcsolatban. Kifejezetten felhívja a felhasználók figyelmét, hogy teljes körűen tájékozódjanak az egyes összetevők általános és egyedi hatásai felől.

A nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (1959.évi IV.törvény) a Szerzői Jogokról szóló 1999.évi LXXVI. Törvény , az 1992. évi LXIII. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint a Nemzetközi vonatkozó jogszabályok az irányadóak.